Helaas vallen er door terreuraanslagen in Israel regelmatig slachtoffers. Een deel van deze slachtoffers moet langdurig revalideren. Wij willen ons als stichting inzetten om dit revalidatieproces te ondersteunen.
Beit Halochem heeft in Israel diverse revalidatie klinieken. Het unieke aan Beit Halochem is dat ze haar patiënten na het feitelijke revalidatieproces helpt terug te keren in de maatschappij en contact houdt nadat dit is gerealiseerd. Ook willen we in Nederland voorlichting geven over de wijze waarop deze slachtoffers vallen en re-integreren.

Gegevens stichting

Kvk 41193348
RSIN 800239398
NL93ABNA0466780249
Fokkerstraat 5
2811 EN Reeuwijk

Bestuur

Allain Silbernberg, voorzitter
Rogier Blocq, penningmeester
Timo Niemeijer, secretaris
Chaim Benistant, algemeen bestuurslid
Natanel Hakshur, algemeen bestuurslid

Activiteiten en besteding gelden

In het boekjaar 2019 heeft de stichting een grote actie gedaan. De media is benaderd en er is een 4-delige documentaire gemaakt en vertoond op de Nederlandse kabeltelevisie. In 2020 zijn er wel diverse fondsen geworven, helaas door Covid-19 konden geen live events worden georganiseerd.
Op deze manier hopen we voorlichting te geven en fondsen te werven. Daarnaast zullen we waar mogelijk voorlichtingsbijeenkomsten organiseren met als doel verkrijgen netwerkrelaties en fondswerving.

Beloningsbeleid

De bestuurders worden niet bezoldigd, anders dan vergoedingen van eventuele kosten die ten behoeve van de stichting worden gemaakt.

Begroting 2020

Fondswerving actie kabeltelevisie: € 50.000,- Overige inkomsten waaronder legaten: € 25.000,- Totaal: € 75.000,-